logo_vedor_wit.png
Vedor Online WebDesigner

Menubar module

Horizontaal menu.

Wat is het?

De module 'Menubar' voegt een menu toe aan elke pagina. De inhoud van dit menu wordt bepaald voor de gekozen opties. Dit menu is zeer geschikt als hoofdmenu van de site. Het bevat over het algemeen menuopties binnen de reguliere navigatie van de site.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de opties?

Name: de naam van het element (moet uniek zijn).
Behaviour: welke menuitems er getoond moeten worden binnen deze navigatie.


Populate menu with:
- All sections (main menu): Dit menu inzetten als hoofdmenu. De secties van de site worden getoond.
- Folders of current section (second level): Dit menu toont de folders binnen de sectie. Het toont dus altijd het tweede niveau van de site.
- Children of current folder (submenu): Toon de kinderen van de huidige folder (site, sectie of map).
- Siblings of current folder: Toon de andere pagina's op dit niveau, maar niet de huidige.
- Children of specific folder: Toon de pagina's onder een gekozen folder. Bij deze optie kunt u een pad opgeven om een folder te kiezen.

Het 'home' item wordt niet standaard getoond in dit menu. Deze is toe te voegen door de optie 'Add Home Item' te activeren.

Module specifieke opties

Binnen de module specifieke opties zijn de stijlopties beschikbaar voor het opmaken van het menu en de menuitems.

 

Voor het menu kunnen de volgende stijlen aangepast worden:
Border: Lijn stijl, lijn dikte en lijn kleur (om het hele menu heen)
Seperator: Lijn stijl, lijn dikte en lijn kleur (tussen de verschillende menuitems)
Item size: width, height (standaard afmetingen van elk menuitem)
Padding: top, bottom, left, right

 

Voor de menuitems kan specifieke opmaak gekozen worden voor:
Normaal: normale weergave van het menuitem.
Over: weergave indien de muis van de gebruiker over het menuitem staat.
Active: weergave van het huidige actieve menuitem.

 

Voor elk van deze mogelijkheden kunnen de volgende stijlen aangepast worden:
Background: color, image, repeat, offset
Border: lijn stijl, lijn dikte en lijn kleur
Text style: kleur, bold/italic/underline, uitlijning.

 

 


 

Ik zoek hulp bij: